Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI


Załącznik nr 7
Plan włączenia społeczności
1. Opis przygotowania LSR
Proces przygotowania LSR rozpoczęto uchwałą nr.9/2014 Walnego Zebrania Członków LGD "Warmiński Zakątek" z dnia 27.05.2014r. w sprawie przystapienia do ewaluacji końcowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”i przystąpienia do sporządzania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Poprzedzony został szczegółową ewaluacją dotychczasowych działań i przygotowaniem wstępnych materiałów diagnostycznych na podstawie dostępnych dokumentów statystycznych i bibliografii. Proces przygotowania strategii zakłada szeroki udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR. W każdej z Gmin członkowskich LGD zaplanowane są spotkania (12 spotkań) z ramowym programem: 1) ogólne założenia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowanie przez LGD, 2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów - analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów (praca warsztatowa), 3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych - budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa). Do udziału w warsztatach zaproszeni są przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, społecznych i mieszkańców. Po zakończeniu cyklu warsztatów zbiorcza diagnoza obszaru, analiza SWOT i cele strategiczne poddane zostaną konsultacjom on - line przez stronę internetową LGD i facebook. W tej samej formie konsultowany będzie projekt strategii. Podczas realizacji planu włączenia społeczności w zakresie spotkań i konsultacji przestrzegane będą obowiązki dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 (loga, wskazanie na udział UE, odesłanie do strony MR i RW).
2.1 Opis
Zatrudnienie 3 pracowników w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu każdy (zakres zaangażowania do procesu działań przygotowujących LSR na lata 2014 -2020): Dyrektor Biura, Koordynator ds. Projektów, Koordynator ds. zintegrowanych produktów turystycznych. Zatrudnienie na umowy o pracę na czas nieokreślony. Faktyczne zatrudnienie : 3 umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etat każdy pracownik w tym zaangażowanie do wsparcia przygotowawczego 3/4 etatu każdego pracownika.
2.2 Liczba etatów 2 etaty

 

           
3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR
3.1 Adres biura Wnioskodawcy
3.1.1 Województwo3.1.2 Powiat3.1.3 Gmina
warmińsko-mazurskie olsztyński Dobre Miasto
 
3.1.4 Ulica3.1.5 Nr domu3.1.6 Nr lokalu3.1.7 Miejscowość
Grunwaldzka 6    
3.1.8 Kod pocztowy3.1.9 Poczta  
11-040 Dobre Miasto    
3.2 Funkcjonowanie biura
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR 4 dni
Lp. 3.2.2 Dzień tygodnia 3.2.3 Godziny pracy biura
1 Poniedziałek od 8.00 do 16.00
2 Wtorek od 8.00 do 16.00
3 Środa od 8.00 do 16.00
4 Czwartek od 8.00 do 16.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

www.warminskizakatek.com.pl
5. Harmonogram
Lp. 5.1 Nazwa gminy 5.2 Miejscowość* 5.3 Planowany termin spotkania
1. Dobre Miasto 11-040 Dobre Miasto , ul.Olsztyńska 2 08.09.2015r.
2. Dywity 11-001 Dywity ul. Olsztyńska 3 10.09.2015r.
3. Jeziorany 11-320 Jeziorany , Plac Zamkowy 4 18.08.2015r.
4. Lidzbark Warmiński- gmina 11-100 Lidzbark Warmiński , Pilnik 2 09.09.2015r.
5. Lidzbark Warmiński-miasto 11-100 Lidzbark Warmiński , uI. A.Świętochowskiego 14 03.09.2015r.
6. Lubomino 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7 27.08.2015r.
7. Orneta 11-130 Orneta ul. Plac Wolności 26 19.08.2015r.
8. Kiwity 11-106 Kiwity , GOK Kiwity 08.09.2015r.
9. Górowo Iławieckie-gmina 11-220 Górowo Iławeckie , Świetlica Kandyty 03.09.2015r.
10. Górowo Iławieckie-miasto 11-220 Górowo Iławeckie , Plac Ratuszowy 18 09.09.2015r.
11. Bisztynek 11-230 Bisztynek ul. Ogrodowa 2 20.08.2015r.
12. Bartoszyce 11-200 Bartoszyce , GOK Tolko 1 17.08.2015r.
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010