Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Pamiętniki agroturystyki


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich organizują konkurs "Pamiętniki agroturystyki", o zasięgu ogólnopolskim.

Jest to otwarty konkurs na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi, w których mogą się
znaleźć cytaty, wpisy z "ksiąg pamiątkowych", czy "ksiąg gości", inne formy literackie
autorstwa gości, które zostały zainspirowane pobytem w gospodarstwie. Na konkurs można
nadsyłać również formy graficzne: ilustracje, zdjęcia stanowiące uzupełnienie tekstów pisanych.

Konkurs skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, kwaterodawców,
pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju agroturystyki, doradców rolnych oraz
klientów gospodarstw agroturystycznych.

Ostateczny termin nadsyłania prac do 31 grudnia 2011.

Więcej informacji na temat konkursu:
www.pamietnikiagroturystyki.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010