Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście prosi o przesyłanie ofert cenowych na realizację usług związanych z organizacją wydarzenia pod nazwą „V Forum Organizacji Pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku:

- występ artystyczny podczas V Forum Organizacji Pozarządowych (występ muzyczny – zespół lub solista - czas trwania występu: minimum 1 godzina, wykonawca zapewnia nagłośnienie estradowe)

- moderowanie V Forum Organizacji Pozarządowych (zadania moderatora: prowadzenie forum, przeprowadzenie paneli dyskusyjnych: AKTYWNE OBYWATELSTWO W EUROPIE,  wymiana doświadczeń między aktywnymi mieszkańcami obszaru LGD, nawiązanie kontaktów organizacji działających w tych samych obszarach społecznych, określania obszarów wspierania lokalnych inicjatyw i organizacji społecznych w kolejnych latach. Moderowana dyskusja zostanie poprzedzona prezentacją multimedialną dotyczącą zasad funkcjonowania i źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych w krajach europejskich. Wymagania stawiane moderatorowi: minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy animacyjnej z organizacjami pozarządowymi)

 

  Termin realizacji usług: 6 grudnia 2013 roku

 

Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej.

 

Oferty cenowe należy przesyłać na adres mailowy LGD „Warmiński Zakątek”
tj. warminskizakatek@wp.pl do dnia 19 listopada 2013 roku.

 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010