Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Z Pomysłem po Dotację


Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” informuje, że wszczyna procedurę naboru uzupełniającego FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

"Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ"

 

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - BEZROBOTNYCH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.

w terminie od 6 do 10 maja 2013 roku

W związku z nie wpłynięciem oczekiwanej liczby zgłoszeń do projektu „Z pomysłem po dotację”, w tym od grup parytetowych określonych w § 7 punkt 5 Regulaminu Projektu (osoby w wieku 50 – 64 lata), Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” wszczyna nabór uzupełniający wniosków zgodnie z procedurą określoną w § 7 punkt 7.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Nabór prowadzony jest w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno- rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010