Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu na "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"


LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
LPWniosko dawcaNazwa
Projektu
nr ident. Wniosko-
dawcy
NIPLokalizacjaNr sprawy LGDWnioskowane dofinan-
sowanie (złotych)
nr uchwały o wyborze operacjiPunktacjainformacja czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków
1 GMINA BISZTYNEK "Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy - Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku" 063046431 7431976353 Bisztynek WZ/225/1/2012 500 000,00 II/2/2012 45,00 w limicie
2 Gmina Lubomino Wyposażenie miejsca rekreacyjno - sportowego w Lubominie 062974280 7431991269 Lubomino WZ/225/3/2012 49 536,00 II/4/2012 45,00 w limicie
3 GMINA DOBRE MIASTO Podniesienie jakości życia mieszkańcow wsi służącej nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo. 063120851 7393845814 Jesionowo Orzechowo WZ/225/4/2012 41 951,00 II/5/2012 45,00 w limicie
4 Gmina Bartoszyce Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny - Gmina Bartoszyce 062707255 7431970669 Galiny WZ/225/9/2012 391 459,00 II/10/2012 44,90 w limicie
5 Gmina Bartoszyce BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KINKAJMY, KRAWCZYKI, ŁOJDY I PIERSELE - GMINA BARTOSZYCE 062707255 7431970669 Krawczyki, Łojdy, Piersele WZ/225/10/2012 113 650,00 II/11/2012 44,70 w limicie
6 Gmina Górowo Iławeckie Wykonanie remontów budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno - kulturalne w miejscowościach Kamińsk i Zięby w gminie Górowo Iławeckie 063021962 7431863005 Kamińsk, Zięby WZ/225/7/2012 202 256,00 II/8/2012 44,50 w limicie
7 Gmina Jeziorany Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Jezioranach. 062546372 7393840449 Jeziorany WZ/225/5/2012 230 000,00 II/6/2012 44,36 w limicie
8 Gmina Miejska Górowo Iławeckie Zagospodarowanie centralnej części Parku Miejskiego w Górowie Iławeckim 063021581 7431990293 Górowo Iławeckie WZ/225/8/2012 213 892,00 II/9/2012 43,00 w limicie
9 Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie Konserwacja północnej elewacji kościoła w Głotowie w obrębie nawy 051329395 7393270153 Głotowo WZ/225/2/2012 140 000,00 II/3/2012 40,18 poza limitem
10 Gmina Górowo Iławeckie Budowa oświetlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców w miejscowościach: Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Gałajny w gminie Górowo Iławeckie 063021962 7431863005 Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec, Gałajny WZ/225/6/2012 84 695,00 II/7/2012 36,40 poza limitem
OPERACJE UZNANE ZA NIE ZGODNE Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU ZE WZGLĘDU NA NIE UZYSKANIE MINIMALNEJ PUNKTACJI W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
LPWnioskodawcaNazwa projektunr identyfikacyjny WnioskodawcyNIPLokalizacjaNumer sprawy LGDWnioskowane dofinansowanie (złotych)nr uchwały o wyborze operacjiPunktacja
1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
OPERACJE KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" I NIE ZOSTAŁY WYBRANE DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LPWnioskodawcaNazwa projektunr identyfikacyjny WnioskodawcyNIPLokalizacjaNumer sprawy LGDWnioskowane dofinansowanie (złotych)nr uchwały o wyborze operacjiPunktacja
1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
LISTA WNIOSKÓW, KTÓRE NIE WPŁYNĘŁY W TERMINIE W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
LPWnioskodawcaNazwa projektunr identyfikacyjny WnioskodawcyNIPLokalizacjaNumer sprawy LGDWnioskowane dofinansowanie (złotych)nr uchwały o wyborze operacjiPunktacja
1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
LISTA WNIIOSKÓW W KTÓRYCH NIE WSKAZANO ADRESU WNIOSKODAWCY I NIE MA MOZLIWOŚCI USTALENIA ADRESU W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
LPWnioskodawcaNazwa projektunr identyfikacyjny WnioskodawcyNIPLokalizacjaNumer sprawy LGDWnioskowane dofinansowanie (złotych)nr uchwały o wyborze operacjiPunktacja
1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010