Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Warmiński Zakątek


  WZ/177/L/2015Dobre Miasto, dnia  5 czerwca 2015

Szanowni Państwo

Członkowie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

    Zgodnie z § 21 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na doroczne sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków,  które odbędzie się w dniu  18 czerwca 2015  roku o godzinie 16.30  w Dobrym Mieście w Ranczo w Dolinie   (ul. Łużycka 44  11-040 Dobre Miasto).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
  6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników  oceny sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2014 rok.
  7. Podjęcie przez Walne Zebranie Członków  uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014 roku,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2014.

c) wyborów uzupełniających do Zarządu LGD (w związku z przyjęciem Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w poczet członków LGD).

Sprawozdania: merytoryczne i finansowe wraz z informacją dodatkową, raport z badania sprawozdania finansowego dostępne są na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl, w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

W imieniu Zarządu LGD
„Warmiński Zakątek”
Małgorzata Ofierska
Prezes

 

 
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010