Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu na "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"


Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu na "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - NABÓR NR 4
LPNr zgł.Wniosko dawcaNazwa
Projektu
nr ident. Wniosko-
dawcy
NIPLokalizacjaNr sprawy LGDWnioskowane dofinan-
sowanie (złotych)
pkttak/nie
1. 2 Przedszkole Niepubliczne "JAŚ I MAŁGOSIA" w Dobrym Mieście Grażyna Szulc MALUCH OTWARTY NA ŚWIAT-podnoszenie świadomości społeczności lokalnej przez działania edukacyjno-rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym 064024944 7391328546 Dobre Miasto WZ/266/2/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
2. 3 Gmina Górowo Iławeckie Remont byłej zlewni mleka w Worynach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej 063021962 7431863005 Woryny WZ/266/3/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
3. 4 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni a tym samym stworzenie miejsc spotkań mieszkańców Dobrego Miasta poprzez montaż ławek na terenie miasta. 063649856 7393062986 Dobre Miasto WZ/266/4/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
4 13. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach Środowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców -podnoszenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania kulturalno-edukacyjne w wieku 3-6 lat. 063064654 7393029411 Dywity WZ/266/13/2012 7 065,99 50,00 wybrany w limicie
5 31. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach Sterowce - Ścieżka historyczno-edukacyjna we wsi Dywity 063064654 7393029411 Dywity WZ/266/31/2012 20 742,14 50,00 wybrany w limicie
6 40. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Zbawciela w Głotowie. Konserwacja czterech obrazów: św.Antoni, św. Nepomucen, św. Florian i św. Andrzej, z ołtarza głównego prezbiterium kościoła parafialnego w Głotowie. 051329395 7393270153 Głotowo WZ/266/40/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
7 41. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Zbawciela w Głotowie. Renowacja sceny figuralnej z kaplicy XIV na Kalwarii Warmińskiej w Głotowie. 051329395 7393270153 Głotowo WZ/266/41/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
8 42. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Zbawciela w Głotowie. GŁOTOWO - perła turystyczno-kulturowa Warmii - bardziej znane i promowane. 051329395 7393270153 Głotowo WZ/266/42/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
9 48. Kędzierski Mateusz Plac Zabaw - bezpieczne popołudnia -rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 067451834 - Różnowo WZ/266/48/2012 25 000,00 50,00 wybrany w limicie
10 20. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wydłużenie spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez budowę oświetlenia przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście. 067434750 7393062667 Dobre Miasto WZ/266/20/2012 25 000,00 49,44 wybrany w limicie
11 14. Stowarzyszenie "DOLINA PASŁĘKI" w Wapniku Zachowanie lokalnego dziedzictwa Kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Lubomino poprzez organizację imprezy kulturalnej kultywującej tradycje regionalne związane ze świętem płodów rolnych oraz zakup stroi ludowych kultywujących wzornictwo warmińskie podczas wszystykich wydarzeń gminnych. 067411721 7431980952 Wapnik WZ/266/14/2012 24 541,86 49,00 wybrany w limicie
12 28. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców "Lubimy Lubomino" Spotkajmy się w Raju-rozwijanie aktywności lokalnej społeczności poprzez rozbudowę i doposażenie placu zabaw 067439762 7432015650 Lubomino WZ/266/28/2012 25 000,00 48,89 wybrany w limicie
13 22. GMINA DOBRE MIASTO Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnego Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci placu do jazdy na rolkach , deskorolkach itp. 063120851 7393845814 Dobre Miasto WZ/266/22/2012 25 000,00 48,71 wybrany w limicie
14 7. Wolf Agnieszka Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na działce nr. 4 w Dobrym Mieście przy ulicy Łużyckiej 19 065180354 7391783262 Dobre Miasto WZ/266/7/2012 25 000,00 48,50 wybrany w limicie
15 26. STOWARZYSZENIE AKTYWNA WARMIA MOBILNA BAZA KAJAKOWA - udostępnianie urzadzeń i sprzętu na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LGD 067451923 7393844269 Dobre Miasto WZ/266/25/2012 24 423,23 48,47 wybrany w limicie
16 21. GMINA DOBRE MIASTO Poprawa jakości bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta poprzez wyposażenie w sprzęt sportowy boiska przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście 063120851 7393845814 Dobre Miasto WZ/266/21/2012 11 465,00 48,00 wybrany w limicie
17 23. GMINA DOBRE MIASTO Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie świadomości zdrowego stylu życia poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Dobrym Mieście. 063120851 7393845814 Dobre Miasto WZ/266/23/2012 18 447,00 48,00 wybrany w limicie
18 52. Agro Sznajder Sp. z o.o. Roboczy tytuł "Zielony Piknik Lotniczy 2012" - podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy promującej lokalne walory. 67482411 7393786394 Kikity WZ/266/52/2012 25 000,00 48,00 wybrany w limicie
19 25. GMINA BISZTYNEK PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - GMINA BISZTYNEK W KWIATACH I ZIELENI 063046431 7431976353 Bisztynek WZ/266/25/2012 18 347,31 47,67 wybrany w limicie
20 27. STOWARZYSZENIE "NASZ DERC" ROZWIJANIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA WARMII POPRZEZ WYDANIE KSIĄŻKI pt.:"NASZ DERC - WIEŚ Z DUSZĄ" 067467874 7393780374 Derc WZ/266/27/2012 24 749,02 47,45 wybrany w limicie
21 11. STOWARZYSZENIE "ŚWIĄTECZNA KAPELA" STUDIO PAJĘCZYNA-rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej 064041733 7393771576 Dobre Miasto WZ/266/11/2012 25 000,00 46,89 wybrany w limicie
22 15. Rzymskokatolicka Parafia Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez roboty remontowe dachu i wymianę orynnowania i obróbek blacharskich Kościoła p.w.Św.Andrzeja Apostoła w Wapniku 063793691 7431797455 Wapnik WZ/266/15/2012 25 000,00 46,84 wybrany w limicie
23 34. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Rozwijanie walorów turystycznych oraz miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie "oczka wodnego" na osiedlu Przysiółek Górny w Dobrym Mieście 067451861 7393264543 Dobre Miasto WZ/266/34/2012 25 000,00 46,83 wybrany w limicie
24 12 STOWARZYSZENIE "KRESOWIACY" WARMIŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA-SWOBODNA 2012-promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych walorów Warmii 064046710 7393682720 Dobre Miasto WZ/266/12/2012 17 668,39 46,78 wybrany w limicie
25 43. Gmina Jeziorany "Organizacja Dożynek Gminnych w Gminie Jeziorany - Drogą do aktywizacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego" 62546372 7393840449 Jeziorany WZ/266/43/2012 16 766,96 45,76 wybrany w limicie
26 8. Stowarzyszenie "Nowe Drwęczno" Rozwijanie turystyki i rekreacji na obrzasze LSR poprzez budowę obiektu malej infrastruktury turystycznej w postaci miejsca wypoczynkowego: wiaty biesiadnej położonej w Drwęcznie. 067152633 7432019642 Drwęczno WZ/266/8/2012 25 000,00 44,00 wybrany w limicie
27 1. LEWANDOWSKA BOŻENA Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacje remontu dachu wpisanego do rejestru zabytków-wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym na działce numer 280 obręb 5 w Ornecie przy ulicy Pdgórnej 44 067419166 5821208678 Orneta WZ/266/1/2012 25 000,00 43,00 wybrany w limicie
28 30. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP w Paluzach "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja trzech obrazów Apostołów w kościele parafialnym w Paluzach" 067461395 7431929684 Paluzy WZ/266/30/2012 25 000,00 42,89 wybrany w limicie
29 29. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Grzędzie "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym w Grzędzie" 067461564 7431929678 Grzęda WZ/266/29/2012 25 000,00 42,78 wybrany w limicie
30 24. GMINA BISZTYNEK "Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka- zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego" 063046431 7431976353 Bisztynek WZ/266/24/2012 25 000,00 42,00 wybrany w limicie
31 10. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Miłogórze poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed świetlicą wiejską w postaci utwardzenia placu kostką polbruk. 063247516 7431833257 Miłogórze WZ/266/10/2012 24 999,00 42,00 wybrany w limicie
32 18. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓROWIE IŁAWECKIM Z SIEDZIBĄ W KAMIŃSKU ROZWÓJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE POPRZEZ ZAJĘCIA EDUKACYJNE I WARSZTATOWE 067465393 7431120296 Pieszkowo,Piasty Wielkie,Kamińsk,Kandyty WZ/266/18/2012 25 000,00 41,63> wybrany w limicie
33 49. Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego budynku Cerkwi Greckokatolickiej w Górowie Iławeckim 063901565 7431779492 Górowo Iławeckie WZ/266/49/2012 24 324,00 41,19 wybrany poza limitem
34 50. Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim Światło Wschodu w przestrzeni gotyku 063901565 7431779492 Górowo Iławeckie WZ/266/50/2012 18 432,00 41,19 wybrany poza limitem
35 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Górowie Iławeckim z siedzibą w Kamińsku Rozwój integracji społecznej w gminie Górowo Iławeckie poprzez rozwój aktywności fizycznej 067465393 7431120296 Wągniki,Pieszkowo,Bądle,
Janikowo,Dwórzno,
Bukowiec,Piasty Wielkie
WZ/266/17/2012 25 000,00 40,75 wybrany poza limitem
36 16. Rzymskokatolicka Parafia Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie prac budowlanych oraz konserwatorskich polichromii ściennych w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie 063793691 7431797455 Lubomino WZ/266/16/2012 25 000,00 40,56 wybrany poza limitem
37 5. Stowarzyszenie "Nasze Gady" Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu kaflarstwa 063789465 7393505975 Gady WZ/266/5/2012 11 801,17 40,50 wybrany poza limitem
38 19. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓROWIE IŁAWECKIM Z SIEDZIBĄ W KAMIŃSKU ROZWÓJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE POPRZEZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I RZEMIOSŁA 067465393 7431120296 Piasty Wielkie, Kamińsk, Kandyty, Wągniki, Bukowiec, Bądle, Kiwajny, Woryny, Grotowo, Toprzyny, Dwórzno, Janikowo, Gałajny WZ/266/19/2012 20 103,00 40,50 wybrany poza limitem
39 35. Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Konserwacja dwóch obrazów: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny z XVIII w., obraz z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej z 1932 r. z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Orzechowie 051710806 7393385689 Orzechowo WZ/266/35/2012 25 000,00 40,11 wybrany poza limitem
40 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Mingajnach Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej w Mingajnach 067164763 7431767371 Mingajny WZ/266/6/2012 9 686,42 38,78 wybrany poza limitem
41 45. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.Orła Białego 24,11-040 Dobre Miasto Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na działce 73/4 w obrębie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mieście przy ul.Orła Białego 24 063953654 7393584124 Dobre Miasto WZ/266/45/2012 25 000,00 37,88 wybrany poza limitem
42 39. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku Festiwal Kultury Słowiańskiej 063079652 7431627492 Bisztynek WZ/266/39/2012 25 000,00 37,72 wybrany poza limitem
43 33. Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim PRZEGLĄD TRADYCYJNYCH KOŁYSANEK-rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej 067415694 7431020666 Górowo Iławeckie WZ/266/33/2012 3 704,00 37,25 wybrany poza limitem
44 9. Środkowo - Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej miasta i gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci remontu pomostu nad akwenem wodnym wraz z uzupełnieniem skarpy przy pomoście w miejscowości Górowo Iławeckie przy ulicy Kaliningradzkiej 5, na działce nr 78/3. 067386081 7431840760 Górowo Iławeckie WZ/266/9/2012 23 321,70 36,61 wybrany poza limitem
45 44. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul.Fabryczna 3,11-040 Dobre Miasto Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na działce 500/6 w obrębie 1 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mieście przy ul.Fabrycznej 3 064021376 7393587068 Dobre Miasto WZ/266/44/2012 25 000,00 35,88 wybrany poza limitem
46 36. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny i św. Jerzego w Radostowie Konserwacja i restauracja pozłacanej balustrady ołtarza głównego z prezbiterium kościoła parafialnego w Radostowie. 067437673 7393609479 Radostowo WZ/266/36/2012 25 000,00 35,56 wybrany poza limitem
47 32. Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim Wespół w zespół - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej 067415694 7431020666 Górowo Iławeckie WZ/266/32/2012 4 550,00 34,69 wybrany poza limitem
48. 38 "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć komputerowych w świetlicy dziennego pobytu 065341642 7393672101 Jeziorany WZ/266/38/2012 22 869,00 33,12 wybrany poza limitem
49 51. Ochotnicza Straż Pożarna w Górowie Iławeckim "Bezpieczeństwo najmłodszych-rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez utworzenie placu zabaw w Górowie Iławeckim na osiedlu Gen.Bema" 065359800 7431601676 Górowo Iławeckie WZ/266/51/2012 24 818,00 32,13 wybrany poza limitem
50 46. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.Łużycka 6,11-040 Dobre Miasto. Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na działce 480 w obrębie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mieście przy ul.Łużyckiej 6 063954506 7393586399 Dobre Miasto WZ/266/46/2012 17 917,40 32,00 wybrany poza limitem
51 37. Miejski Dom Kultury w Ornecie Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej kultywujące miejscowe tradycje i dziedzictwo kulturowe 063935673 7431769973 Henrykowo WZ/266/37/2012 16 212,00 31,89 wybrany poza limitem
52 47. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Remont i modernizacja łazienki w świetlicy dla osób niepełnosprawnych 067475131 7431794959 Orneta WZ/266/47/2012 5 723,33 27,59 nie wybrano
53 53. Fundacja Albatros Zagospodarowanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej nad jeziorem Dywity - 7393574717 Dywity WZ/266/53/2012 23 370,00 12,53 nie wybra
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010