Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE w ramach FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE


Do 6 sierpnia grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe skłądały wnioski do pierwszego w  województwie warmińsko - mazurskim programu mikrodotacji  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Łącznie złożonych zostało 211 wniosków z obszaru całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Od 7 do 11 sierpnia zespól ekspercki programu dokonywał oceny formalnej złożonych wniosków:

  • 55 wniosków było poprawnych pod względem formalnym - Wnioskodawcy nie uzyskali żadnej informacji o wynikach oceny i nie znajdują się na liście wniosków odrzuconych,
  • 106 wniosków wymaga uzupełnień/ poprawy - Wszystkim wnioskodawcom z tej grupy wysłano informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i  przywróceniem wniosków do edycji,
  • 50 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalne ze względu na niespełnienie  kryteriów dostępu do programu  - Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe.

Bardzo duża liczba wniosków utrudnia sprawne przeprowadzenie weryfikacji i wyłonienie wniosków rekomendowanych do dofinansowania, niemniej  Partnerzy projektu mają  ambitny plan zrealizowania procedury konkursowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • ogłoszenie wyników konkursu: 22 SIERPNIA 2014
  • podpisanie umów z grantobiorcami - do 10 WRZEŚNIA 2014
  • wypłata dotacji - do 15 WRZEŚNIA 2014.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!

 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010