Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Nowe projekty


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

 

 

 1. nowe zadanie wdrażania LSR: ZINTEGROWANE I SIECIOWE  PRODUKTY  TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA OBSZARZE LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na operacje:
  1. ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór VII
  2. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór V
  3. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi –. MAŁE PROJEKTY – Nabór VIII
  4. RÓŹNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ - Nabór IV
 2. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES PODSTAWOWY:
  1. ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór VIII
  2. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 –  2013, ale przyczyniają
  3.     się do osiągnięcia celów tej osi –. MAŁE PROJEKTY – Nabór IX
  4. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór VI


I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 17 lutego do 3 marca 2014  roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto

 

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

 • Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka   „konkursy LSR”
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  w Dobrym Mieście przy ul. Grunwaldzkiej 6
 • W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.


IV. Limit dostępnych środków wynosi

 • nowe zadanie wdrażania LSR: ZINTEGROWANE I SIECIOWE  PRODUKTY  TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA OBSZARZE  LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
  • Ad1.1)    58 611,00 złotych,
  • Ad1.2)  317 584,38 złotych,
  • Ad1.3)  182 506,46 złotych
  • Ad1.4)  869 893,00 złotych
 • WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES PODSTAWOWY:
  • Ad2.1)  287 069,00 złotych,
  • Ad2.2)  260 437,34 złotych
  • Ad2.3) 300 000,00 złotych

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

 • Ad.1  Minimalne kryterium dostępu: minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 39   punktów,
 • Ad.2   Minimalne kryterium dostępu:
  • Odnowa i rozwój wsi -  minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 30 punktów,
  • Małe Projekty - minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 30 punktów,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - minimalny  łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej wynosi 30 punktów.

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników LGD  przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych , po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji z biurem LGD.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto; tel/fax 896160058  e-mail: warminskizakatek@wp.pl

DOKUMENTY

Nowe zadania - Odnowa i rozwój wsi - od 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 6z)

Nowe zadania - Małe projekty - od 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wzór oświadczenia
- Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 7z)

Nowe zadania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

Nowe zadania - Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczejod 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

Odnowa i rozwój wsi- od 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 6z)

Małe projekty - od 17 lutego do 3 marca 2014r. 

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wzór oświadczenia
- Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania (wersja 7z)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od 17 lutego do 3 marca 2014 r.

Informacja o naborze
Kryteria wyboru operacji
Wykaz dokumentów niezbędnych
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Lokalną Grupę Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010