Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów.
Agrafka Agory to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Do tej pory przyznano ponad 100 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę prawie 1 000 000 złotych.
Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach VIII edycji Programu Agrafka Agory wynosi 6840,00 zł, a maksymalna - 13680,00 zł.
O dofinansowanie mogą się ubiegać LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu Agrafka Agory w załączniku i na stronie www.filantropia.org.pl

Regulamin "Agrafka Agory"
Wniosek "Agrafka Agory"

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010