Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


XXI Targi Rolne


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza do udziału w XXI Targach Rolnych, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w Centrum Targowo Konferencyjnym Warmii i Mazur ARENA Ostróda w Ostródzie.

Tegorocznym Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz konferencja pt. "„Rozwój technologii rolniczych w kontekście idei zrównoważonego rolnictwa”, obejmująca trzy bloki tematyczne: Ekologia – moda czy konieczność; Problemy w świetle integrowanej ochrony roślin; Rozwój biogazowi rolniczych na obszarach wiejskich.

Targi Rolne to przedsięwzięcie promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii i Mazur. Będą one doskonałą okazją do skorzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.

 

Na Targach Rolnych prezentowane będą między innymi:

  • zwierzęta hodowlane
  • maszyny rolnicze i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • nasiona, nawozy, środki ochrony roślin
  • budownictwo i wyposażenie budynków inwentarskich
  • pasze i dodatki paszowe
  • instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii
  • krzewy i rośliny ozdobne
  • rękodzieło
  • żywność tradycyjna i regionalna oraz produkty ekologiczne

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW:

Po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Targów, Regulaminem obiektu oraz przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur ARENA Ostróda uzupełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do W-MODR w Olsztynie do dnia 6 czerwca 2014 roku.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w Targach można nadsyłać pocztą na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
z dopiskiem TARGI
faxem: 89/ 526-44-39; 526-82-29; 535-76-84 wew. 47
e-mailem na adres: sekretariat@w-modr.pl lub targi@w-modr.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010