Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Walne Zebranie Członków 07.2012


Członkowie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

Zgodnie z § 21 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia LGD "Warmiński Zakątek" Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 roku o godzinie 16.00 w Dobrym Mieście w Restauracji RANCZO W DOLINIE (ul. Łużycka 44 11-040 Dobre Miasto).Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków i wybór Przewodniczącego.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór protokolanta.
 • Prezentacja Projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań, w związku z przygotowaniem wniosku o zwiększenie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na sfinansowanie:
  • Nowych przedsięwzięć,
  • Nowych celów szczegółowych.
 • Prezentacja wyników konsultacji społecznych proponowanych zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie przyjęcia
  PROJEKTU ZMIANY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

Szczegółowy zakres dodatkowych zadań, przedsięwzięć i celów szczegółowych wraz kwotą dodatkowych środków finansowych o których przyznanie Lokalna Grupa Działania będzie składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zostanie przesłany członkom LGD drogą mailową do 25 lipca 2012 roku.

W imieniu Zarządu
LGD "Warmiński Zakątek"
Małgorzata Ofierska

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010