Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Bezpieczne ferie ze Strażą Graniczną


Tradycyjnie jak co roku, te dzieci, które nie wyjechały na ferie zimowe, mogły spędzić wolny czas, korzystając z oferty proponowanej przez placówki kultury na terenie gminy Bartoszyce. W tym  roku w ramach prowadzonej współpracy  odbyła się  III edycja „Bezpiecznych ferii ze Strażą Graniczną w Gminie Bartoszyce”.  Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bezledach odwiedzili  Gminny Ośrodek Kultury w Tolko oraz Domy Kultury: w  Wojciechach, Rodnowie, Łabędniku i Bezledach,  gdzie spotkali się z uczestnikami zajęć feryjnych.  Podczas spotkań, które  cieszyły się dużym zainteresowaniem,  funkcjonariusze przybliżali zasady bezpieczeństwa,  rolę i zadania Straży Granicznej, a także przygotowali blok zabaw i konkurencji sprawnościowych.

            Spośród uczestników zajęć  wytypowano 35 dzieci, które  zaproszono 6 lutego 2015r. do Placówki Straży Granicznej w Bezledach na podsumowanie feriady.  Dzieci i młodzież obejrzały  miejsce pracy funkcjonariuszy,  pokazy pracy węchowej, a także  ogólnego posłuszeństwa psa służbowego Ikara.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu i samochodów kolumny transportowej.  Na zakończenie  odbyło się  wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz gorącym żurkiem. Miłe wspomnienia z wyjazdu na długo pozostaną w pamięci dzieci i młodzieży.

            Ponadto  w ramach  feriady  zorganizowano zajęcia świetlicowe,  podczas których odbyły się zajęcia plastyczne,  kulinarne,  zabawy integracyjne, konkurencje  rekreacyjno-sportowe, konkursy  z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, bale karnawałowe. 

Dzieci miały okazję  obejrzenia przedstawienia  teatralnego pt. „Czerwony Kapturek”, jak również instrumentów pochodzących z różnych części świata takich jak: Australia, Zachodnia Afryka, Egipt , Peru, Kanada, Indie, Bangladen , Europa Wschodnia,  Brazylia.  Instrumenty stanowią kolekcję prywatną p.Wojciecha Sobieskiego z Olsztyna.

W ramach prowadzonej współpracy  w feriadę włączyły się Biblioteki:  w Bezledach i Wojciechach.

Mamy nadzieję, że zadowolone i pełne energii dzieci wróciły do szkoły.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010