Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej


Inkubator

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie o tematyce „Zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej”. Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2013 (sobota – niedziela) w siedzibie IPS w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Wierzbickiego 3B. 

Jeśli chcesz:

  • zdobyć lub uporządkować podstawową wiedzę o finansach organizacji pozarządowej,
  • poznać specyfikę prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej
  • usprawnić zarządzanie finansami w twojej organizacji,

  Zgłoś się na szkolenie! Rekrutacja trwa do 13 września 2013

Dowiesz się między innymi:

  • Jakie podstawowe dokumenty finansowe powinna posiadać każda organizacja?
  • W jaki sposób zarządzać finansami NGO?
  • Jak sprawnie prowadzić dokumentację księgową organizacji?
  • Jak ewidencjować dokumenty księgowe ?
  • Jakie korzyści i zobowiązania niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe?
  • Jakie zobowiązania podatkowe spoczywają na organizacjach pozarządowych?

Szkolenie kierujemy w szczególności do osób zajmujących się księgowością w organizacjach pozarządowych z terenu powiatu lidzbarskiego. Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwę kawową i obiad.  Dojazd na miejsce szkolenia na własny koszt.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura lub drogą mailową (k.borkowska@eswip.pl). Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać w biurze IPS ul. Wierzbickiego 3B, 11-100 Lidzbark Warmiński tel.: 89 511 94 40. Osobą kontaktową jest doradca ES/animator: Katarzyna Borkowska.

Materiały do pobrania dostępne na stronie:

http://www.owies.org.pl/1,404-lidzbark_warminski._szkolenie_z_zarzadzania_finansami


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010