Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Harmonogram warsztatów "Aktywnie w Ekoraju"


DZIEŃ I - AKTYWNIE W EKORAJU - ANIMACJA

 • rejestracja uczestników,
 • spotkanie animacyjne uczestników warsztatów: AUTOPREZENTACJA grup Partnerskich i każdego uczestnika według wcześniej opracowanych schematów prezentacji,
 • prezentacja szczegółowego programu warsztatów, roli Partnerów w realizacji zadań, opiekunów projektu, kwestii organizacyjnych,
 • podział uczestników na trzy grupy tematyczne (mieszane narodowościowo): Agroturystyka, Produkt kulinarny, Turystyka krajoznawcza.
 • Spotkanie integracyjne uczestników . prezentacja założeń wieczornych kursów językowych (podczas których za pośrednictwem tłumaczy uczestnicy będą poznawali podstawowe zwroty grzecznościowe, określenia przydatne w ruchu turystycznym w językach partnerów)

DZIEŃ II - AKTYWNIE W EKORAJU . WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

 • konferencja otwierająca projekt z udziałem samorządów lokalnych:
  • prezentacja idei projektu,
  • prezentacje produktów lokalnych przygotowanych przez Grupy projektowe: funkcjonujących na obszarze działania grup, oraz tych których prezentacje zaplanowano w ramach projektu (Grupa z Niemiec przywozi rower dla 6 osób, z Ukrainy sprzęt do rekreacyjnego uprawiania sportów linowych etc.)
    Wymagane elementy prezentacji: pomysł, powstanie produktu, finansowanie, funkcjonowanie, promocja.
 • Liczba uczestników: 60 osób
 • Prowadzący - moderowanie spotkania przez doświadczonego animatora ze wsparciem tłumaczy
 • Warsztaty - skuteczna promocja produktów turystyki ekologicznej Panel szkoleniowy prowadzony przez eksperta w dziedzinie promowania produktów turystycznych (2 godziny). Po zakończeniu szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty . grupy projektowe z powierzonych materiałów będą budowały stoiska promocyjne i ekspozycje produktów turystyki ekologicznej, hasła reklamowe (1 godzina). Na zakończenie, po zaprezentowaniu stoisk przez grupy prowadzący szkolenie oceni dobre i złe elementy promocji, udzieli praktycznych wskazówek.
 • Wieczorny kurs językowy

DZIEŃ III - AKTYWNI W EKORAJU . LEŚNA PRZYGODA CZYLI U ŹRÓDEŁ EKOLOGII

 • Przygotowanie i prezentacja międzynarodowej oferty turystycznej pn. LEŚNA PRZYGODA, skonstruowanej w ramach projektu, obejmującej przejażdżki leśnymi ścieżkami rowerowymi, ścieżki dydaktyczne, elementy rodzinnej turystyki krajoznawczej (jako rodzaju turystyki ekologicznej):
  • zbieranie fantów, osiąganie celu
  • podchody, mały tor linowy.
   Podczas warsztatów przeprowadzony zostanie kurs pozyskiwania soku z brzozy.
 • Produkt kulinarny: grupy z poszczególnych państw wykonują tradycyjne potrawy kulinarne (wcześniej zostaną poinformowani o możliwości przewiezienia półproduktów) i przygotowują degustację z prezentacją przepisów i tajników wykonania dań. Podczas degustacji nauka podstaw języka. Każda potrawa jest przez grupę opisana i ręcznie zilustrowana.

DZIEŃ IV - TURYSTYKA EKOLOGICZNA JAKO DROGA ROZWOJU

 • Warsztaty tematyczne: agroturystyka, produkt kulinarny, turystyka krajoznawcza,
 • Wykład na temat tworzenia i standaryzacji produktów w poszczególnych obszarach, prezentacja dobrych praktyk (multimedialna i wyjazd każdej grupy w teren).
  Prowadzący: wykładowcy i animatorzy w poszczególnych zakresach tematycznych
  Liczba uczestników: 60 osób w 3 grupach tematycznych
 • Warsztaty rękodzielnicze - nauka podstawowych technik rękodzielniczych: wiklina, bibuła, wyplatanie z papieru, proste techniki rzeźbiarskie . 3 godzinny panel warsztatów manualnych. Każdy uczestnik dowolnie wybiera sobie warsztaty.
  Prowadzący: wykładowcy i animatorzy w poszczególnych zakresach tematycznych
  Liczba uczestników: 60 osób w 3 grupach praktycznych
 • Spotkanie podsumowujące projekt - uroczysta kolacja podsumowująca projekt i prezentująca umiejętności uczestników w zakresie porozumiewania się w językach sąsiadów.
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010