Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Ostatni nabór wniosków - zakończony


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działań:

 1. Nowe zadanie wdrażania LSR: ZINTEGROWANE I SIECIOWE  PRODUKTY  TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA OBSZARZE LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na operacje:
  • ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór IX
  • TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór VII
  • operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi –. MAŁE PROJEKTY – Nabór X
 2. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - ZAKRES PODSTAWOWY:
  • ODNOWA I ROZWÓJ WSI – Nabór X
  • operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 –  2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – MAŁE PROJEKTY – Nabór XI
  • TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - Nabór VIII
  • RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ - Nabór V

który zakończył się 25 sierpnia 2014 roku wpłynęło łącznie 47 wniosków.
Szczegółowe listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych konkursów do pobrania poniżej.

Wdrażanie LSR - ZAKRES PODSTAWOWY

Wdrażanie LSR – DODATKOWE ZADANIE

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010