Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Konkurs Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne


Celem Programu jest wzmocnienie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności Lokalnej. Dzięki programowi szansę rozwoju będzie miał potencjał i kapitał kulturowy oraz kulturotwórcze zasoby społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które chcą prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają.
Zadaniem beneficjentów programu będzie zidentyfikowanie samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, wspólna realizacja wybranych projektów oraz dokonanie ich oceny. W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł. Projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie w dwóch częściach, maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 tys. zł, a drugiej 22 tys. zł.


Termin - 26 marca 2013 roku.
Dokumenty i więcej o konkursie na stronie programu

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010