Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Informacja o wynikach naboru
 PRACOWNIK PUNKTU REKTRUTACYJNO - KONSULTACYJNEGO PROJEKTU - POWIAT BARTOSZYCKINr umowy: UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00
Beneficjent: Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"
Nazwa projektu: "Z pomysłem po dotację"

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

nazwa stanowiska pracy:
PRACOWNIK PUNKTU REKTRUTACYJNO - KONSULTACYJNEGO PROJEKTU - POWIAT BARTOSZYCKI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani ANNA KĘDZIOR zamieszkała przy uL.PEŁĘCZE 22A, 11-200 BARTOSZYCE

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała znajomość wszystkich wymaganych ogłoszeniem konkursowym umiejętności, w tym umiejętności kluczowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010