Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


V edycja konkursu grantowego "Na dobry początek"


Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego: "Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.


Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.
W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

  • Ścieżka I - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.
  • Ścieżka II - projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców

 

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji:
www.fundacja-steczkowskiego.pl

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk,
email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl,
tel. (22) 522 93 75
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010