Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zasady opłacania składek członkowskich w LGD "Warmiński Zakątek"


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi (Uchwała Zarządu LGD "Warmiński Zakątek". nr 5/2006 z dnia 3 października 2006 roku z późniejszymi zmianami) termin opłacania składek członkowskich mija 31 stycznia 2012 roku.

Wysokość składki:

  • Osoby prawne:
    • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie nie więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i organizacji non-profit - 1000,00 zł rocznie,
    • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 2000,00 zł rocznie
    • Pozostałe osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego - 10000,00 zł rocznie
  • Osoby fizyczne - 25,00 zł rocznie

Składkę można wpłacać osobiście w Biurze LGD lub przelewem na konto w
Warmińskim Banku Spółdzielczym: nr 20 8857 1041 3004 0400 0459 0001

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010