Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia

 1. Osób prawnych:
  • Podmiotów gospodarczych zatrudniających średniorocznie nie więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - 1 000,00 złotych rocznie,
  • Podmiotów gospodarczych zatrudniających średniorocznie powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 2 000,00 złotych rocznie,
  • Fundacji i stowarzyszeń - 200,00 złotych rocznie,
  • Pozostałych osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 złotych rocznie.
 2. Osób fizycznych :
  • reprezentujących sektor społeczny - 25,00 złotych rocznie,
  • przystępujących do LGD jako przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) - 1 000,00 złotych rocznie.
[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010