Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Rozpoczęcie naboru na certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze -Blisko Natury


Certyfikat Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury” jest certyfikatem turystyki zrównoważonej przyznawanym obiektom turystyki wiejskiej, w szczególności gospodarstwom agroturystycznym posiadającym specjalistyczną ofertę w zakresie turystyki przyrodniczej w tym przede wszystkim skierowaną na aktywność turystyczną w obszarach Natura 2000.

W związku z uzyskaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska procedura nadawania certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna, co daje okazję do zdobycia certyfikatu podnoszącego rangę obiektu turystyki wiejskiej i dającemu okazję dotarcia do nowych klientów

Harmonogram naboru na Certyfikat:

Przyjmowanie zgłoszeń: 23 czerwca - 08 lipca 2015 r.
Audyt Wstępny: 23 czerwca – 14 lipca 2015 roku.
Audyt Certyfikujący (wyjazdy terenowe do obiektów): 15 lipca - 15 września 2015 r.
Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: październik 2015 r.
Uroczyste rozdanie certyfikatów: październik/listopad 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie ankiety online dostępnej TUTAJ i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 08 lipca 2015 roku na adres e-mail:

agroturystyka.natura@gmail.com

Regulamin nadawania Certyfikatu oraz Załączniki dostępne są na stronie: http://natura2000.org.pl/2015/06/nabor-na-certyfikat-agroturystyka-przyjazna-naturze-blisko-natury/

Aby wziąć udział w procesie certyfikacji należy spełnić następujące warunki: 1. Być właścicielem/współwłaścicielem/osobą zarządzającą gospodarstwem agroturystycznym lub innym obiektem turystyki wiejskiej 2. Gospodarstwo lub właściciel/ współwłaściciel/osoba zarządzająca musi być zrzeszona w dowolnej organizacji mającej w swoim zakresie działalności rozwój turystyki 3. Należy wyrazić zgodę na udział w naborze, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety audytu oraz wyrazić zgodę na wizytę komisji certyfikującej, zapoznać się z Regulaminem Nadawania Certyfikatu ‘Blisko Natury” oraz zaakceptować jego warunki i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie oraz formularze oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w procesie naboru na certyfikat “Blisko Natury” przyjmowane są do dnia 08 lipca 2015 roku za pomocą formularza ankiety (j.w.)

    
     Certyfikat “Blisko Natury” nadawany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie pozdrawiamy, Zespół projektu "Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)"

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010