Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Młodzież oraz osoby dorosłe pracujące z młodzieżą


Erasmus+” - zaproszenie na szkolenie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i Urząd Miasta Ełku zapraszają młodzież oraz osoby dorosłe pracujące z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowo -wychowawczych oraz innych instytucjach publicznych zajmujących się problematyką młodzieży na szkolenie dotyczące tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych w oparciu o zasady Programu „Erasmus +” – kontynuatora Programu „Młodzież w działaniu”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23–24 czerwca 2014 r. (poniedziałek, wtorek) w Ełku, ul. Małeckich 3, sala konferencyjna nr 36 (IV p.)

Program Erasmus+ Młodzież rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program „Młodzież w działaniu”. Młodzi ludzie nadal mogą korzystać z możliwości wyjazdu na wolontariat, zorganizować wymianę młodzieżową, międzynarodową inicjatywę, czy też spotkać się z politykami i wpływać na politykę młodzieżową. W praktyce nowy program daje podobne możliwości jak wcześniejszy „Młodzież w działaniu” z mocniejszym naciskiem na integrację europejską i europejski wymiar projektów, a także wyposażenie młodych ludzi w kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy.

Tematyka szkolenia:
- ogólne założenia i struktura programu Erasmus+;
- szczegółowe założenia i struktura programu Erasmus+ Młodzież, także w odniesieniu do

programu "Młodzież w działaniu" (podobieństwa i różnice);
- cele i priorytety poszczególnych akcji programu Erasmus+ Młodzież;
- finansowanie projektów w programie Erasmus+ Młodzież;
- jak uzyskać nr PIC – niezbędny do składania wniosków;
- zasady przygotowywania i realizacji projektów Erasmus+ Młodzież.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży do Ełku.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz o miejscu noclegu.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela Sławomir Mołda, tel. 89 513 17 35.

Kartę zgłoszenia proszę przesyłać e-mailem na adres: slawek.molda@ceik.eu do 17.06.2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010