Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zaproszenie do udziału w projekcie


Zaproszenie do udziału w projekcie: "Warmińsko- Mazurskie wsie tematyczne" Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" we współpracy z LGD "Brama Mazurskiej Krainy" oraz LGD - "Południowa Warmia" planuje realizację projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnego mechanizmu rozwoju wsi w postaci  WSI TEMATYCZNYCH, oraz zaktywizowanie przedsiębiorcze mieszkańców wsi, w celu poprawy sytuacji  społeczno- ekonomicznej obszaru działania LGD "Warmiński Zakątek", LGD "Brama Mazurskiej Krainy" i LGD "Południowa Warmia", na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wizyty studyjnej oraz zakup materiałów pozwalających na zainicjowanie lub rozwinięcie produktów wsi tematycznej.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy podmioty, które:

  • posiadają siedzibę na terenie wiejskim, objętym Lokalna Strategią Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek"
  • posiadają lub są gotowe założyć formę prawną w ramach której mogą  prowadzić działalność gospodarczą,
  • dysponują odpowiednim kapitałem osobowym i rzeczowym pozwalającym na zainicjowanie lub rozwinięcie oferty produktów, usług wsi tematycznej w miejscowości wiejskiej.

Zakwalifikowanie podmiotu do projektu nastąpi na podstawie danych zawartych w złożonym formularzu. Oceniony zostanie pomysł na stworzenie lub rozwój wsi tematycznej. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie również posiadany potencjał osobowy i rzeczowy podmiotu

Formularz uczestnictwa należy wypełnić i złożyć osobiście w siedzibie biura, przesłać listownie na adres: LGD „Warmiński Zakątek”, ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.bozetka@warminskizakatek.com.pl do dnia 25.09.2013 r.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z przedstawicielami biura LGD, pod numerem: 89 616 00 58.

 

formularz uczestnictwa

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010