Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zaproszenie o składania ofert cenowych


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście prosi o przesyłanie ofert cenowych na wykonywanie w 2014 roku następujących usług:

- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD „Warmiński Zakątek” (bieżąca aktualizacja strony internetowej Zamawiającego poprzez przetwarzanie na język informatyczny
i wprowadzanie informacji przekazywanych przez Zamawiającego (wraz z dokonaniem korekty redaktorskiej) według autorskich koncepcji graficznych, bieżące unowocześnianie i modyfikacje strony internetowej dla zapewnienia jak najlepszego przekazu informacji dla potencjalnych odbiorców.)

- pozycjonowanie strony internetowej LGD „Warmiński Zakątek” (pozycjonowanie strony internetowej LGD "Warmiński Zakątek" - www.warminskizakatek.com.pl przez frazę: "Warmia")

- redagowanie miesięcznika LGD „Warmiński Zakątek” (zakres prac redaktora: kompleksowe zebranie informacji obejmującej tematykę aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich oraz informacji związanych z wdrażaniem LSR, korektę redaktorską, pozyskanie/wykonanie dokumentacji graficznej do zebranych materiałów i przedłożenie kompletnego materiału - 8 stron a4 miesięcznika - do zatwierdzenia przez biuro LGD, a po jego przyjęciu korektorowi do graficznego złożenia miesięcznika)

- skład graficzny miesięcznika LGD „Warmiński Zakątek” (korekta graficzna
i stylistyczna przekazanego przez Redaktora Naczelnego  materiału, wykonanie składu graficznego materiału w profesjonalnym programie graficznym i po zatwierdzeniu końcowej wersji miesięcznika przekazanie materiału do druku przez biuro LGD oraz osobie obsługującej stronę internetową LGD do zamieszenia wersji elektronicznej wydania)

- przygotowanie autorskiego felietonu do miesięcznika LGD „Warmiński Zakątek” (comiesięczne publikowanie felietonu informacyjno - humorystycznego pn. "KĄCIK FRANI", zakresem informacji nawiązującego do bieżących wydarzeń na obszarze LGD.)

Termin realizacji usług: od  2 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

 

Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej.

 

Oferty cenowe należy przesyłać na adres mailowy LGD „Warmiński Zakątek”
tj. warminskizakatek@wp.pl do dnia 9 grudnia 2013 roku.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010