Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe:


Doprecyzowanie informacji zawartej w treści zapytania ofertowego i w załączniku nr 1 z dnia 9 lutego 2012r. dotyczącego realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu "Zawód nowych szans - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa".

 

Zapytanie ofertowe:
JEST:
1.Pkt.5 . KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
(...)
b) Sposób oceny ofert:
- cena (wartość brutto przedmiotu zamówienia) maksymalnie 70 punktów, wyliczone według wzoru:
(...)
WINNO BYĆ:
(...)
b) Sposób oceny ofert:
- cena (wartość brutto przedmiotu zamówienia . dla jednej grupy szkoleniowej) maksymalnie 70 punktów, wyliczone według wzoru:
(...)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
JEST
(...)
Proponowana cena usługi:
(...)
WINNO BYĆ:
(...)
Proponowana cena usługi dla 1 grupy szkoleniowej (8 osobowej):
(...)

Z poważaniem:
Małgorzata Ofierska - Prezes Zarządu LGD

Zapytania ofertowe:

Barman - Bufetowy
Kucharz małej gastronomii
Manicurzystka
Masażystka
Operator Wózków Jezdniowych
Spawacz

Sprostowanie informacji zawartej w treści zapytania ofertowego z dnia 9 lutego 2012r. dotyczącego realizacji szkolenia zawodowego "Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień" w ramach projektu "Zawód nowych szans - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa".

Zapytanie ofertowe:Operator Koparko - Ładowarki


JEST:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(...)
- przewidywana liczba godzin szkolenia przypadająca na grupę(bez egzaminów): liczba godzin niezbędna/wymagana dla uzyskania uprawnień UDT w zawodzie: "Operator koparko-ładowarki III klasy", jednak nie mniejsza niż 96 godzin (min. 84 godzin teoria i min. 12 godzin praktyka)
- ramowy program szkolenia: zakres programowy szkolenia zgodny z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, pozwalający na odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz przystąpienie uczestnika do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego jako: "Operator koparko-ładowarki III klasy"
(...)

WINNO BYĆ:
(...)
- przewidywana liczba godzin szkolenia przypadająca na grupę(bez egzaminów): liczba godzin niezbędna/wymagana dla uzyskania uprawnień do wykonywanie zawodu: "Operator koparko-ładowarki III klasy", jednak nie mniejsza niż 96 godzin (min. 84 godzin teoria i min. 12 godzin praktyka)
- ramowy program szkolenia: zakres programowy szkolenia zgodny z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, pozwalający na odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz przystąpienie uczestnika do egzaminu państwowego nadającego uprawnienia w zawodzie: "Operator koparko-ładowarki III klasy"
(...)

Z poważaniem: Małgorzata Ofierska - Prezes Zarządu LGD

 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010