Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Nowy formularz WoP dla małych projektów


Informujemy, że dla wniosków o płatność składanych od dnia 05.05.2014 r.  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów obowiązuje nowa wersja formularza wniosku tj. WOP_MP_8z.

Zmieniony formularz WoP wraz z instrukcją jego wypełniania i załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Wnioski, instrukcje” .

 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010