Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Nowe formularze wniosków o płatność dla działania


 Informujemy, że zostały opracowane nowe formularze wniosków o płatność dla działania

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (wersja 5z). Wniosek został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 46/2011 z dnia 30 maja 2011r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Ww. formularz wniosku jest udostępniony w formie nieedytowanego formularza pdf przeznaczonego do odręcznego wypełniania oraz w formie aktywnego formularza pdf przeznaczonego do elektronicznego wypełniania i będzie obowiązywać Beneficjentów od 15 grudnia 2011.

Wersja aktywnego formularza wniosku, która zastępuje edytowalny formularz w wersji xls (Excel), ze względu na swoje funkcjonalności m.in. w zakresie algorytmów naliczania, sumowania, samouzupełnienia powinna wyeliminować błędy, które powstawały podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku.

Beneficjenci mogą wykorzystać formularz pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie xls (Excel). Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie pdf), beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie pdf. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Zmiany w nowej wersji instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem pdf zostały wyróżnione kolorem.

Wniosek oraz instrukcja do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-483be0a922480-4408.htm

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010