Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Forum Aktywności Wiejskiej - "Liderzy Lokalnych Inicjatyw"


28 maja br. odbyło się w Kiwitach Forum Aktywności Wiejskiej, na które przybyli mieszkańcy wsi z obszaru 8 Gmin członkowskich LGD oraz przedstawiciele lokalnych władz. W sumie na spotkanie przybyło ok. 200 osób, co świadczy o ogromnej popularności tego przedsięwzięcia oraz o potrzebie integracji środowisk wiejskich.

Forum jest kontynuacją działania zainicjowanego z dotacji Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2008 roku ("Forum Sołtysów" - Derc, Gm. Jeziorany) i odbywa się już tradycyjnie w ostatni piątek maja. Ma ono charakter szkoleń połączonych z prezentacją dorobku, dobrych praktyk, animowania działań na rzecz rozwoju wsi, inicjowania wspólnych projektów wiejskich i integracji liderów wiejskich.

W tym roku Forum odbyło się w Gminie Kiwity i było ono połączone z podsumowaniem projektu "Liderzy Lokalnych Inicjatyw" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiciele miejscowości, które były objęte projektem przedstawili swoje plany i dokonania w zakresie oddolnych inicjatyw społecznych. Podzielili się oni także spostrzeżeniami nt. tego, jak uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu wpłynęło na rozwój życia społecznego wsi.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Zygmuntowi Bekieszczukowi i Panu Wiesławowi Tkaczukowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom Kiwit za wspaniałe, sprawne zorganizowanie imprezy.

Dziękujemy również lokalnym artystom, którzy brali udział w Forum za piękne promowanie swoich gmin, a w szczególno.ci zespołowi "Kiwitczanki", który swoimi występami umilał czas przybyłym gościom.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010