Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"


Dobroczyńca Roku

Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku - to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl.

Kategorie konkursowe:

  1. Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
  2. Strategia społecznego zaangażowania -- firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  3. Wolontariat pracowniczy - - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
  4. Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  5. Zaangażowanie lokalne - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.

Procedury

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze:

  • laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania oraz Zaangażowanie lokalne
  • finalistów w kategorii Projekt społeczny i Wolontariat pracowniczy, Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w kwietniu 2014 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

 
Do tej pory, w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" nominowano niemal 4 000 firm, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. 

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010