Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Czas na realizację umów


W dniu 22 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 w restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie Umów do projektu „Działaj Lokalnie VIII”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 19  stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.

Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy i problemy. W bardzo ciekawy sposób ocenę projektu posumowały obecne na spotkaniu Członkinie Komisji Grantowej: Elżbieta Bilińska – Wołodźko, Anna Krech, Teresa Gallas, które opowiedziały o swoich ulubionych wnioskach i podkreśliły jak ważne jest osobiste poznanie osób, które napisały poszczególne projekty. Niestety z przyczyn zawodowych w spotkaniu nie mogli uczestniczyć pozostali Członkowie Komisji Grantowej: Jacek Niedźwiecki i Jarosław Korzeniewski.

Poprosiliśmy, też Grantobiorców o powiedzenie kilku słów na temat realizowanych projektów. Pierwsi o swoich działaniach opowiedzieli krótko, lecz z wielkim zaangażowaniem – później już było coraz lepiej. Wszyscy nas przekonali, że warto i trzeba wspierać lokalne inicjatywy społeczne oraz budować WSPÓLNE DOBRO.

 Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” wyniosła  55 000,00 zł.

Mamy nadzieję, że wszystkie zrealizowane projekty dadzą naszym Grantobiorcom dużo radości i przyniosą długotrwałe efekty dla wspólnie budowanego dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.


[POWRÓT]
Koncert Pomagam Ukrainie


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” wspólnie ze stowarzyszeniem „Świąteczna Kapela” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dobrego Miasta była organizatorem charytatywnego koncertu Świątecznej Kapeli w ramach akcji POMAGAM UKRAINIE. Koncert odbył się w 19 października w Auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Na scenie gościnnie wystąpili: zespół Suzirjaczko z Olsztyna oraz Kolosoczok z oddziału nauczania języka ukraińskiego przy Szkole Podstawowej nr 2  w Dobrym Mieście.  Podczas koncertu  prowadzona była zbiórka publiczna. Liczba osób, które przyszły na koncert i wsparły inicjatywę przerosła oczekiwania organizatorów. Wiele osób, hojność i życzliwość  mieszkańców gminy Dobre Miasto i przybyłych gości pozwoliły na zebranie kwoty 8054,54zł. Środki finansowe zostaną przekazane poszkodowanym w konflikcie zbrojnym mieszkańcom Kostopola.

 Przypominamy, że zbiórka publiczna POMAGAM UKRAINIE trwa do końca października. Datki finansowe można przekazywać do puszki w siedzibie LGD „Warmiński Zakątek”. Utworzyliśmy również specjalne konto do przekazywania darowizn:  52 8857 1041 3004 0400 0459 0007.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010